Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Đô la Úc (AUD)

  • Châu Á
  • Bắc Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Châu Âu
  • Trung Đông
  • Châu Đại Dương
  • Châu Phi
Đơn vị tiền tệ
Từ AUD
Biến động
Sang AUD
 
50,889
0,48%
0,01965 (AFN/AUD)
23,360
0,56%
0,04281 (THB/AUD)
0,8763
0,10%
1,1411 (BND/AUD)
1,4548
0,13%
0,6874 (FJD/AUD)
5,0203
0,19%
0,1992 (HKD/AUD)
0,8783
0,03%
1,1385 (SGD/AUD)
12.998
0,56%
0,00007693 (LAK/AUD)
1.347,51
0,09%
0,0007421 (MMK/AUD)
2,2533
0,06%
0,4438 (TMT/AUD)
53,416
0,14%
0,01872 (BTN/AUD)
5,1672
0,12%
0,1935 (MOP/AUD)
36,521
0,05%
0,02738 (PHP/AUD)
2.655,41
0,49%
0,0003766 (KHR/AUD)
3,0115
0,10%
0,3321 (MYR/AUD)
53,416
0,14%
0,01872 (INR/AUD)
85,466
0,14%
0,01170 (NPR/AUD)
187,51
1,29%
0,005333 (PKR/AUD)
210,18
0,92%
0,004758 (LKR/AUD)
9.916,98
0,18%
0,0001008 (IDR/AUD)
7.842,92
0,001%
0,0001275 (UZS/AUD)
70,792
0,25%
0,01413 (BDT/AUD)
20,694
0,04%
0,04832 (TWD/AUD)
304,29
0,29%
0,003286 (KZT/AUD)
15.684
0,06%
0,00006376 (VND/AUD)
866,00
0,59%
0,001155 (KRW/AUD)
95,564
0,06%
0,01046 (JPY/AUD)