Bộ quy đổi tiền tệ dành cho trang web hoặc blog của bạn
  • Bản xem trước cho bộ quy đổi tùy chỉnh của bạn được hiển thị ở bên dưới.
  • Thay đổi cài đặt hoặc tùy chọn bố cục ở trên theo ý muốn rồi nhấn nút "Cập nhật bản xem trước".
  • Sao chép đoạn HTML dưới bản xem trước rồi dán vào blog hoặc trang web của bạn.
Bộ quy đổi tiền tệ

Lưu ý: hãy sao chép chính xác đoạn code này lên trang web của bạn.