Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Riel Campuchia (KHR)

  • Châu Á
  • Bắc Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Châu Âu
  • Trung Đông
  • Châu Đại Dương
  • Châu Phi
Đơn vị tiền tệ
Từ KHR
Biến động
Sang KHR
 
0,02219
1,62%
45,067 (AFN/KHR)
0,008189
0,30%
122,12 (THB/KHR)
0,0003234
0,28%
3.092,13 (BND/KHR)
0,0005322
0,39%
1.879,01 (FJD/KHR)
0,001914
0,44%
522,36 (HKD/KHR)
0,0003230
0,29%
3.096,27 (SGD/KHR)
4,1305
0,71%
0,2421 (LAK/KHR)
0,5121
0,17%
1,9529 (MMK/KHR)
0,0008561
0,72%
1.168,09 (TMT/KHR)
0,02018
0,44%
49,552 (BTN/KHR)
0,001971
0,19%
507,32 (MOP/KHR)
0,01342
0,41%
74,519 (PHP/KHR)
0,001050
0,43%
952,82 (MYR/KHR)
0,02018
0,44%
49,552 (INR/KHR)
0,03229
0,44%
30,970 (NPR/KHR)
0,06744
0,65%
14,828 (PKR/KHR)
0,08912
0,24%
11,220 (LKR/KHR)
3,6930
0,23%
0,2708 (IDR/KHR)
2,7683
0,27%
0,3612 (UZS/KHR)
0,02588
0,09%
38,635 (BDT/KHR)
0,007325
0,24%
136,51 (TWD/KHR)
0,1113
0,07%
8,9881 (KZT/KHR)
5,7551
0,43%
0,1738 (VND/KHR)
0,3064
0,06%
3,2639 (KRW/KHR)
0,03196
0,29%
31,293 (JPY/KHR)