Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Peso Philippines (PHP)

  • Châu Á
  • Bắc Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Châu Âu
  • Trung Đông
  • Châu Đại Dương
  • Châu Phi
Đơn vị tiền tệ
Từ PHP
Biến động
Sang PHP
 
1,6531
1,18%
0,6049 (AFN/PHP)
0,6085
0,39%
1,6433 (THB/PHP)
0,02408
0,22%
41,531 (BND/PHP)
0,03962
0,11%
25,238 (FJD/PHP)
0,1425
0,07%
7,0162 (HKD/PHP)
0,02405
0,20%
41,582 (SGD/PHP)
306,61
0,09%
0,003261 (LAK/PHP)
38,125
0,33%
0,02623 (MMK/PHP)
0,06374
0,22%
15,689 (TMT/PHP)
1,5025
0,06%
0,6655 (BTN/PHP)
0,1468
0,31%
6,8140 (MOP/PHP)
74,442
0,51%
0,01343 (KHR/PHP)
0,07814
0,07%
12,798 (MYR/PHP)
1,5025
0,06%
0,6655 (INR/PHP)
2,4040
0,06%
0,4160 (NPR/PHP)
5,0067
0,14%
0,1997 (PKR/PHP)
6,6356
0,26%
0,1507 (LKR/PHP)
275,14
0,20%
0,003635 (IDR/PHP)
206,08
0,25%
0,004852 (UZS/PHP)
1,9275
0,39%
0,5188 (BDT/PHP)
0,5456
0,22%
1,8328 (TWD/PHP)
8,2835
0,57%
0,1207 (KZT/PHP)
428,49
0,07%
0,002334 (VND/PHP)
22,804
0,47%
0,04385 (KRW/PHP)
2,3805
0,73%
0,4201 (JPY/PHP)