Nilai Tukar Hari Ini
Mata Uang
Dari IDR
Perubahan
Ke IDR
0,0002937
0,16%
3.405,21 (MYR/IDR)
0,0002333
0,15%
4.285,57 (SAR/IDR)
0,0002285
0,15%
4.376,01 (AED/IDR)
0,00005752
0,09%
17.386 (EUR/IDR)
0,00006222
0,15%
16.071 (USD/IDR)
0,00009425
0,42%
10.610 (AUD/IDR)
0,00008410
0,003%
11.891 (SGD/IDR)
0,002007
0,02%
498,25 (TWD/IDR)
0,0004860
0,12%
2.057,46 (HKD/IDR)
0,009771
0,05%
102,34 (JPY/IDR)
0,08520
0,32%
11,737 (KRW/IDR)
24/05/2024 07.15 (UTC) IDR Semua Mata Uang
Konverter Mata Uang
24/05/2024 07.15 (UTC)