Nilai Tukar Hari Ini
Mata Uang
Dari IDR
Perubahan
Ke IDR
0,0003007
0,77%
3.326,04 (MYR/IDR)
0,0002579
0,01%
3.878,19 (SAR/IDR)
0,0002525
0,01%
3.960,03 (AED/IDR)
0,00006418
0,15%
15.582 (EUR/IDR)
0,00006876
0,01%
14.543 (USD/IDR)
0,00009625
0,07%
10.390 (AUD/IDR)
0,00009416
0,06%
10.620 (SGD/IDR)
0,002013
0,06%
496,73 (TWD/IDR)
0,0005398
0,01%
1.852,69 (HKD/IDR)
0,008735
0,06%
114,48 (JPY/IDR)
0,08610
0,13%
11,614 (KRW/IDR)
27/05/2022 12.45 (UTC) IDR Semua Mata Uang
Konverter Mata Uang
27/05/2022 12.45 (UTC)