Nilai Tukar Hari Ini
Mata Uang
Dari IDR
Perubahan
Ke IDR
0,0002843
0,25%
3.517,01 (MYR/IDR)
0,0002478
0,25%
4.035,65 (SAR/IDR)
0,0002427
0,25%
4.120,82 (AED/IDR)
0,00006161
0,13%
16.232 (EUR/IDR)
0,00006608
0,25%
15.134 (USD/IDR)
0,00009499
0,11%
10.527 (AUD/IDR)
0,00008750
0,11%
11.428 (SGD/IDR)
0,001985
0,05%
503,88 (TWD/IDR)
0,0005186
0,25%
1.928,17 (HKD/IDR)
0,008662
0,42%
115,45 (JPY/IDR)
0,08297
0,16%
12,052 (KRW/IDR)
07/02/2023 21.30 (UTC) IDR Semua Mata Uang
Konverter Mata Uang
07/02/2023 21.30 (UTC)