Nilai Tukar Hari Ini
Mata Uang
Dari IDR
Perubahan
Ke IDR
0,0003032
0,35%
3.298,23 (MYR/IDR)
0,0002433
0,36%
4.110,04 (SAR/IDR)
0,0002383
0,36%
4.196,77 (AED/IDR)
0,00005957
0,35%
16.788 (EUR/IDR)
0,00006488
0,36%
15.413 (USD/IDR)
0,00009732
0,34%
10.276 (AUD/IDR)
0,00008653
0,14%
11.557 (SGD/IDR)
0,002029
0,09%
492,81 (TWD/IDR)
0,0005069
0,35%
1.972,96 (HKD/IDR)
0,009526
0,43%
104,98 (JPY/IDR)
0,08401
0,31%
11,903 (KRW/IDR)
02/12/2023 12.13 (UTC) IDR Semua Mata Uang
Konverter Mata Uang
01/12/2023 22.10 (UTC)