Nilai Tukar Hari Ini
Mata Uang
Dari IDR
Perubahan
Ke IDR
0,0003080
0,04%
3.246,59 (MYR/IDR)
0,0002523
0,04%
3.963,00 (SAR/IDR)
0,0002471
0,04%
4.046,63 (AED/IDR)
0,00006295
0,07%
15.886 (EUR/IDR)
0,00006729
0,04%
14.861 (USD/IDR)
0,0001017
0,33%
9.828,06 (AUD/IDR)
0,00009092
0,01%
10.998 (SGD/IDR)
0,002066
0,01%
483,95 (TWD/IDR)
0,0005274
0,05%
1.896,05 (HKD/IDR)
0,009423
0,13%
106,13 (JPY/IDR)
0,08785
0,004%
11,383 (KRW/IDR)
05/06/2023 13.50 (UTC) IDR Semua Mata Uang
Konverter Mata Uang
05/06/2023 13.50 (UTC)