Nilai Tukar Hari Ini
Mata Uang
Dari IDR
Perubahan
Ke IDR
0,0003042
0,25%
3.287,73 (MYR/IDR)
0,0002454
0,25%
4.075,03 (SAR/IDR)
0,0002403
0,25%
4.161,02 (AED/IDR)
0,00006681
0,08%
14.968 (EUR/IDR)
0,00006544
0,25%
15.281 (USD/IDR)
0,0001006
0,64%
9.941,15 (AUD/IDR)
0,00009376
0,06%
10.666 (SGD/IDR)
0,002082
0,02%
480,38 (TWD/IDR)
0,0005137
0,25%
1.946,68 (HKD/IDR)
0,009466
0,11%
105,64 (JPY/IDR)
0,09387
0,34%
10,653 (KRW/IDR)
03/10/2022 18.05 (UTC) IDR Semua Mata Uang
Konverter Mata Uang
03/10/2022 18.05 (UTC)