Kadar-Kadar Pertukaran Hari Ini
Mata Wang
Dari MYR
Perubahan
Ke MYR
0.3080
0.27%
3.2465 (SGD/MYR)
0.3088
0.07%
3.2388 (BND/MYR)
3,285.07
0.33%
0.0003044 (IDR/MYR)
0.3302
1.03%
3.0282 (AUD/MYR)
0.2151
0.00%
4.6480 (USD/MYR)
0.2193
0.33%
4.5598 (EUR/MYR)
1.5310
0.00%
0.6532 (CNY/MYR)
1.6889
0.00%
0.5921 (HKD/MYR)
6.8435
0.28%
0.1461 (TWD/MYR)
31.124
0.35%
0.03213 (JPY/MYR)
308.60
0.59%
0.003240 (KRW/MYR)
8.1409
0.66%
0.1228 (THB/MYR)
5,139.66
0.00%
0.0001946 (VND/MYR)
3/10/2022 6:30 PTG (UTC) MYR Semua Mata Wang
Penukar Mata Wang
3/10/2022 6:30 PTG (UTC)