Kadar-Kadar Pertukaran Hari Ini
Mata Wang
Dari MYR
Perubahan
Ke MYR
0.2919
0.16%
3.4256 (SGD/MYR)
0.2912
0.07%
3.4339 (BND/MYR)
3,296.23
0.37%
0.0003034 (IDR/MYR)
0.3322
0.15%
3.0099 (AUD/MYR)
0.2133
0.05%
4.6875 (USD/MYR)
0.2016
0.49%
4.9593 (EUR/MYR)
1.5595
0.05%
0.6412 (CNY/MYR)
1.6683
0.02%
0.5994 (HKD/MYR)
6.8783
0.23%
0.1454 (TWD/MYR)
31.768
0.15%
0.03148 (JPY/MYR)
287.64
0.71%
0.003477 (KRW/MYR)
7.7569
0.66%
0.1289 (THB/MYR)
5,203.25
0.05%
0.0001922 (VND/MYR)
26/09/2023 3:15 PG (UTC) MYR Semua Mata Wang
Penukar Mata Wang
26/09/2023 3:15 PG (UTC)