Kadar-Kadar Pertukaran Hari Ini
Mata Wang
Dari MYR
Perubahan
Ke MYR
0.2824
0.04%
3.5413 (SGD/MYR)
0.2824
0.07%
3.5414 (BND/MYR)
3,304.77
0.30%
0.0003026 (IDR/MYR)
0.3223
0.15%
3.1032 (AUD/MYR)
0.2100
0.15%
4.7620 (USD/MYR)
0.1938
0.04%
5.1598 (EUR/MYR)
1.5110
0.09%
0.6618 (CNY/MYR)
1.6436
0.14%
0.6084 (HKD/MYR)
6.6496
0.13%
0.1504 (TWD/MYR)
31.480
0.36%
0.03177 (JPY/MYR)
279.99
0.01%
0.003572 (KRW/MYR)
7.5441
0.14%
0.1326 (THB/MYR)
5,174.86
0.20%
0.0001932 (VND/MYR)
29/02/2024 6:00 PG (UTC) MYR Semua Mata Wang
Penukar Mata Wang
29/02/2024 6:00 PG (UTC)