Kadar-Kadar Pertukaran Hari Ini
Mata Wang
Dari MYR
Perubahan
Ke MYR
0.2867
0.02%
3.4880 (SGD/MYR)
0.2880
0.28%
3.4720 (BND/MYR)
3,475.77
0.64%
0.0002877 (IDR/MYR)
0.3197
0.06%
3.1277 (AUD/MYR)
0.2123
0.07%
4.7108 (USD/MYR)
0.1976
0.41%
5.0608 (EUR/MYR)
1.5399
0.05%
0.6494 (CNY/MYR)
1.6578
0.09%
0.6032 (HKD/MYR)
6.8715
0.07%
0.1455 (TWD/MYR)
33.350
0.12%
0.02998 (JPY/MYR)
291.99
0.04%
0.003425 (KRW/MYR)
7.7954
0.05%
0.1283 (THB/MYR)
5,402.17
0.04%
0.0001851 (VND/MYR)
14/06/2024 3:20 PG (UTC) MYR Semua Mata Wang
Penukar Mata Wang
14/06/2024 3:20 PG (UTC)