Kadar-Kadar Pertukaran Hari Ini
Mata Wang
Dari MYR
Perubahan
Ke MYR
0.3077
0.15%
3.2497 (SGD/MYR)
0.3081
0.16%
3.2452 (BND/MYR)
3,520.50
0.15%
0.0002841 (IDR/MYR)
0.3340
0.40%
2.9945 (AUD/MYR)
0.2324
0.00%
4.3030 (USD/MYR)
0.2166
0.13%
4.6162 (EUR/MYR)
1.5786
0.11%
0.6335 (CNY/MYR)
1.8240
0.001%
0.5482 (HKD/MYR)
6.9807
0.18%
0.1433 (TWD/MYR)
30.472
0.64%
0.03282 (JPY/MYR)
291.84
0.40%
0.003426 (KRW/MYR)
7.7971
0.21%
0.1283 (THB/MYR)
5,483.63
0.00%
0.0001824 (VND/MYR)
7/02/2023 10:00 PTG (UTC) MYR Semua Mata Wang
Penukar Mata Wang
7/02/2023 10:00 PTG (UTC)