อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
สกุลเงิน
เปลี่ยนจาก THB
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเป็น THB
เครื่องแปลงสกุลเงิน
1/12/2566 22:10 (UTC)