อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
สกุลเงิน
เปลี่ยนจาก THB
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเป็น THB
เครื่องแปลงสกุลเงิน
3/10/2565 17:20 (UTC)