อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
สกุลเงิน
เปลี่ยนจาก THB
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเป็น THB
เครื่องแปลงสกุลเงิน
5/6/2566 13:00 (UTC)