อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
สกุลเงิน
เปลี่ยนจาก THB
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเป็น THB
เครื่องแปลงสกุลเงิน
17/4/2567 18:15 (UTC)