อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
สกุลเงิน
เปลี่ยนจาก THB
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเป็น THB
เครื่องแปลงสกุลเงิน
24/7/2567 14:45 (UTC)