เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนลงในเว็บไซต์ของคุณ
  • แสดงภาพตัวอย่างตารางอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกปรับแต่งแล้วด้านล่าง
  • เปลี่ยนการตั้งค่าหรือตัวเลือกการวางผังด้านบนตามที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม "อัพเดทภาพตัวอย่าง"
  • คัดลอก HTML จากใต้ภาพตัวอย่าง และวางบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นบาทไทย

หมายเหตุ: กรุณาคัดลอกรหัสนี้อย่างถูกต้องตามที่ปรากฎในหน้าของคุณ