Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Việt Nam Đồng (VND)

  • Châu Á
  • Bắc Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Châu Âu
  • Trung Đông
  • Châu Đại Dương
  • Châu Phi
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
 
0,003250
0,71%
307,68 (AFN/VND)
0,001491
0,75%
670,53 (THB/VND)
0,00005597
0,13%
17.867 (BND/VND)
0,00009291
0,09%
10.763 (FJD/VND)
0,0003206
0,02%
3.119,17 (HKD/VND)
0,00005608
0,17%
17.832 (SGD/VND)
0,8301
0,79%
1,2046 (LAK/VND)
0,08606
0,13%
11,620 (MMK/VND)
0,0001439
0,29%
6.948,72 (TMT/VND)
0,003409
0,003%
293,35 (BTN/VND)
0,0002997
0,01%
3.336,89 (CNY/VND)
0,0003300
0,10%
3.030,20 (MOP/VND)
0,002333
0,19%
428,65 (PHP/VND)
0,1696
0,72%
5,8965 (KHR/VND)
0,0001922
0,05%
5.203,20 (MYR/VND)
0,003409
0,003%
293,35 (INR/VND)
0,005454
0,003%
183,35 (NPR/VND)
0,01198
1,52%
83,503 (PKR/VND)
0,01342
1,15%
74,496 (LKR/VND)
0,6331
0,35%
1,5797 (IDR/VND)
0,5009
0,23%
1,9964 (UZS/VND)
0,004520
0,45%
221,23 (BDT/VND)
0,001321
0,19%
757,17 (TWD/VND)
0,01943
0,07%
51,456 (KZT/VND)
0,05515
0,52%
18,133 (KRW/VND)
0,006105
0,20%
163,80 (JPY/VND)