Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Việt Nam Đồng (VND)

  • Châu Á
  • Bắc Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Châu Âu
  • Trung Đông
  • Châu Đại Dương
  • Châu Phi
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
 
0,003709
0,67%
269,61 (AFN/VND)
0,001484
0,06%
673,91 (THB/VND)
0,00005754
0,12%
17.378 (BND/VND)
0,00009532
0,00%
10.491 (FJD/VND)
0,0003335
0,003%
2.998,47 (HKD/VND)
0,00005751
0,02%
17.387 (SGD/VND)
0,7694
0,16%
1,2997 (LAK/VND)
0,08937
0,66%
11,189 (MMK/VND)
0,0001494
0,00%
6.695,66 (TMT/VND)
0,003514
0,08%
284,54 (BTN/VND)
0,0003026
0,10%
3.304,24 (CNY/VND)
0,0003436
0,66%
2.910,46 (MOP/VND)
0,002391
0,17%
418,30 (PHP/VND)
0,1760
0,22%
5,6805 (KHR/VND)
0,0001948
0,00%
5.134,19 (MYR/VND)
0,003514
0,08%
284,54 (INR/VND)
0,005623
0,08%
177,84 (NPR/VND)
0,01218
0,49%
82,128 (PKR/VND)
0,01238
0,40%
80,745 (LKR/VND)
0,6324
0,04%
1,5813 (IDR/VND)
0,4873
0,47%
2,0522 (UZS/VND)
0,004593
0,04%
217,72 (BDT/VND)
0,001307
0,03%
765,36 (TWD/VND)
0,01908
0,78%
52,418 (KZT/VND)
0,05557
0,02%
17,997 (KRW/VND)
0,005958
0,18%
167,84 (JPY/VND)