Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Việt Nam Đồng (VND)

  • Châu Á
  • Bắc Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Châu Âu
  • Trung Đông
  • Châu Đại Dương
  • Châu Phi
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
 
0,003857
1,22%
259,29 (AFN/VND)
0,001422
0,17%
703,06 (THB/VND)
0,00005619
0,16%
17.796 (BND/VND)
0,00009247
0,05%
10.814 (FJD/VND)
0,0003326
0,001%
3.006,34 (HKD/VND)
0,00005613
0,13%
17.817 (SGD/VND)
0,7177
0,28%
1,3933 (LAK/VND)
0,08898
0,26%
11,239 (MMK/VND)
0,0001488
0,29%
6.722,52 (TMT/VND)
0,003509
0,08%
284,97 (BTN/VND)
0,0002879
0,11%
3.473,74 (CNY/VND)
0,0003425
0,24%
2.919,69 (MOP/VND)
0,002332
0,006%
428,75 (PHP/VND)
0,1738
0,43%
5,7551 (KHR/VND)
0,0001824
0,00%
5.483,63 (MYR/VND)
0,003509
0,08%
284,97 (INR/VND)
0,005615
0,08%
178,11 (NPR/VND)
0,01172
0,22%
85,338 (PKR/VND)
0,01549
0,19%
64,574 (LKR/VND)
0,6414
0,25%
1,5592 (IDR/VND)
0,4810
0,17%
2,0789 (UZS/VND)
0,004498
0,33%
222,33 (BDT/VND)
0,001273
0,19%
785,64 (TWD/VND)
0,01933
0,50%
51,728 (KZT/VND)
0,05322
0,41%
18,791 (KRW/VND)
0,005555
0,67%
180,01 (JPY/VND)